Výsledky vyhľadávania pre plačlivo hud

ADDOLORATO v hudbe: žalostne, smutne, plačlivo
ADDOLORATO žalostne, smutne, plačlivo (hud.)
DOLENDO žalostne, plačlivo (hud.)
LACRIMOSO plačlivo (hud.)
LAMENTOSO v hudbe: nariekavo, plačlivo (hud.)