Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre platnosti

ALIFER prehlásenie neplatnosti hry, odmietnutie rozdaných kariet
DATOZMENKA zmenka, ktorá má presne stanovený čas splatnosti
DEMONETIZÁCIA zrušenie platnosti kovovej mince ako zákonitého platidla, znehodnotenie, stiahnutie mince z obehu
DISKONT úroková odmena pred lehotou splatnosti platby
DOMICIL miesto splatnosti zmenky
ESKONT nákup zmenky pred lehotou jej splatnosti (peňaž.)
ETABLUJ uveď do platnosti
FAKTORING odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho ešte pred lehotou splatnosti v záujme získania finančnej hotovosti a zaistenia cash-flow
KONTRASIGNÁCIA spolupodpis druhej zmluvnej strany ako predpoklad záväznosti alebo platnosti úradného dokumentu
KVANTIFIKÁTOR pojem označujúci rozsah platnosti nejakého tvrdenia, v matematike výraz alebo operátor, ktorý s inými výrazmi vytvára výraz s novým významom