Výsledky vyhľadávania pre plejs

EKTOTERMIA schopnosť chladnokrvných živočíchov získavať teplo z prostredia zmenou svojho chovania, napr. vyhľadávaním teplejšej lokality
HRIAŤ vydávať, poskytovať teplo, oblažovať, tešiť, robiť teplejším, teplým, (z)ohrievať
KARDINÁL pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky
KARDINÁL vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliť pápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár, pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky
KVARTÉR najmladšie obdobie geologickej minulosti vyznačujúce sa striedaním chladných a teplejších období, vznikom a vývojom človeka, štvrtohory, antropozoikum
ĽAHKÝ určený na teplejšie počasie, tenší (o oblečení)
TALIK druh teplejšej vrstvy (geol.)
TALIK teplejšia vrstva pôdy
TALIK teplejšia vrstva v dlhodobo zamrznutej pôde
TERMÁLNE VODY minerálne vody teplejšie ako 25 stupňov Celzia