Výsledky vyhľadávania pre pletivo

DREVO prírodný materiál, hmota stromov, hmota organického pôvodu vytvorená pri druhotnom tlstnutí kmeňov a vetví drevín delivým pletivom vo vnútri kmeňa (kambium)
EPIDERM pletivo nadzemných častí rastlín
CHLORENCHÝM asimilačné pletivo zelených rastlín
KALUS hojivé pletivo, novoutvorené tkanivo okolo zlomenej kosti (lek.)
KALUS novoutvorené kostné alebo väzivové pletivo v okolí zlomenej kosti, rastlinné pletivo vznikajúce na poranenom mieste dreviny, zával, nové pletivo
KALYPTRA pletivo chrániace rastový vrchol koreňa vyšších rastlín, čiapočka (bot.)
KAMBIUM miazgové pletivo (bot.)
KERAMID stavebné pletivo
KOLENCHÝM rastlinné spevňovacie pletivo
KOROK druhotné krycie pletivo rastlín (bot.)