Výsledky vyhľadávania pre plocha na

ANULOID plocha vytvorená rotáciou kružnice okolo priamky ležiacej v rovine tejto kružnice a neprechádzajúcej jej stredom, torus
AREA ohraničená plocha (lek.)
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
ASKOS plochá nádobka, kožený mech, neskôr malý vak z pálenej hliny (hist.)
BARET plochá čiapka, čiapka podobná baretke a nosená ako symbol istej funkcie
BILBORD billboard, veľkoplošná reklamná tabuľa, plagátovacia plocha
BILBORD veľkoplošná reklamná tabuľa, plagátovacia plocha
BILLBOARD veľká reklamná plocha
BILLBOARD veľká reklamná plocha, napr. na stene budovy, na špeciálnej konštrukcii a pod.
CYKLIDA geometrická plocha štvrtého stupňa