Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre plur

AVOS mena v Macau (plurál)
PL plurál (skr.)
POSTMODERNIZMUS prístup ku svetu a poňatie skutočnosti aj poznania ako neredukovateľnej plurality a preto odmietajúci univerzálny výklad
SINGULÁR jednotné číslo podstatných mien a zámien, opak plurálu
TOTALITA čas úplného zatmenia Slnka alebo Mesiaca, násilný režim formálnej, nejestvujúcej jednoty národa, úplnosť, celosť, filozofická kategória, vyskytujúca sa najmä u Kanta, kde tvorí jednu z 12 kategórií, syntéza jednoty a plurality