Výsledky vyhľadávania pre plynny obal komety

KOMA čiarka ako rozdeľovacie znamienko, neostrosť a nesúmernosť optických prístrojov, hmlistý - plynný - obal jadra kométy
KOMA neostrosť a nesúmernosť optických prístrojov, hmlistý - plynný - obal jadra kométy
KOMA plynný obal okolo jadra kométy