Výsledky vyhľadávania pre pnuť

ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABLÁCIA patologické odlúpnutie sietnice
BACHNÚŤ capnúť, ovaliť
BOMBA náboj s trhavou náložou, kovová nádoba na stlačené plyny, oválna sopečná vyvrenina, šokujúca správa, prudko vykopnutá alebo hodená lopta
BOMBA prudko vykopnutá alebo hodená lopta
BRNIEŤ tŕpnuť (expr.)
ČAPS citoslovce čapnutia
DISABLE vypnúť, po anglicky
DRIEMAŤ podriemkavať, schrupnúť si, zaspávať, zdriemnuť si
DUP citoslovce dupnutia