Výsledky vyhľadávania pre počía

AB ORIGINE od počiatku
AJANÁMŠA prvok indickej astrológie, meniaca sa uhlová rozteč počiatkov tropického a siderického zverokruhu
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
AKROSTICH báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky,
AKROSTICHON báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu
ANTIFÓNA verš, či veta s vlastnou melódiou. Spočiatku sa pravdepodobne opakovala po každom žalme. V neskoršej praxi sa refrén zvyčajne spieval na začiatku a na konci žalmu.
ARCHÉ princíp, počiatok, pôvod, pralátka
ARCHÉ prvopočiatok, prazáklad, prvotný princíp (filoz.)
DEBUT prvé verejné vystúpenie, prvé dielo, počiatok
EMBRYO zárodok, nenarodený plod, počiatočné štádium vývoja organizmu, klíčok