Výsledky vyhľadávania pre počítač sieť

ADMINISTRÁTOR správca počítačovej siete
ADMINISTRÁTOR správca, dočasný správca farnosti, správca počítačovej siete
ERIDAN česká počítačová sieť
INTERNET celosvetová počítačová sieť
INTERNET počítačová sieť
INTERNET svetová komunikačná sieť prepojených počítačov, web
LAN typ počítačovej siete
NIM modul na prepojenie sietí počítačov
SERVER počítač riadiaci počítačovú sieť
SERVER sieťový počítač poskytujúci služby ostatným počítačom v sieti