Výsledky vyhľadávania pre počítac

ABAK počítacia tabuľka
ABAKUS doska na hlavici stĺpa, staroveká počítacia tabuľka, počítadlo
ABIT značka počítačových súčiastok
ABS značka počítačovej firmy
AC analog computer (skr.), analógový počítač (angl.skr.)
ACER značka notebookov, značka počítačov
ADED anglická počítačová bojová hra
ADMINISTRÁTOR správca počítačovej siete
ADMINISTRÁTOR správca, dočasný správca farnosti, správca počítačovej siete
ADRESÁR zoznam adries v počítačovom programe, ktoré boli použité na odkazy