Výsledky vyhľadávania pre poľský žid

APPEL poľský šachista židovského pôvodu (Izaak, 1905-1941)
AURBACH poľský a francúzsky šachista židovského pôvodu (Arnold, 1888-1952)
BELSITZMANN poľský šachista židovského pôvodu (Zdzislaw, 1890-1920)
BIERUT poľský komunistický politik, prezident (Boleslaw, 1892-1956)
BLASS poľský a izraelský šachista židovského pôvodu (Abram, 1900-???)
DANIUSZEWSKI poľský šachista židovského pôvodu (Dawid, 1885-1944)
FACTOR poľský a americký šachista židovského pôvodu (Samuel, 1883-1949)
FEINMESSER poľský šachista židovského pôvodu (Rafal, ???-???)
FLAMBERG poľský šachista židovského pôvodu (Alexander, 1880-1926)
FLECK poľský mikrobiológ, lekár, filozof a vedec židovského pôvodu (Ludwig, 1896-1961)