Výsledky vyhľadávania pre požiadavka

ARTIKULA článok zmluvy, zákona a pod., odstavec, presne formulovaná požiadavka
CERTIFIKÁT potvrdenie, osvedčenie, napr. pravosti alebo zhody s požiadavkami,overenie, preukaz
MALADJUSTÁCIA neprispôsobivosť požiadavkám a potrebám celku
METRIOPATIA starogrécka etická požiadavka miernosti a ovládania efektov
PETITIO PRINCIPII požiadavka dôkazu, logická chyba v dôkaze, spočívajúca v tom, že sa odvodzuje záver na základe predpokladu, ktorý je so záverom totožný alebo ho vyžaduje pre svoj dôkaz
PETITIOPRINCIPII požiadavka dôkazu
POSTULÁCIA požiadavka žiadosť
POSTULÁT požiadavka (kniž.)
POSTULÁT požiadavka, latinsky
POSTULÁT požiadavka, predpoklad prijímaný bez dôkazu