Výsledky vyhľadávania pre po rusínsky

BESKID podkarpatoruský (rusínsky) právnik a politik (Anton, 1855-1933)
BYSTRÁ slovenský potok v Skorušinských vrchoch
CHOMA literárny kritik, spisovateľ, predseda Spolku rusínskych spisovateľov (Vasiľ, *1927)
KOPEC geomorfologický podcelok Skorušinských vrchov
MALOJ malý, po rusínsky