Výsledky vyhľadávania pre poba

BALTISTIKA štúdium jazyka, kultúry a histórie pobaltských národov
ČIHÍ citoslovce pobádania koni, aby išli vľavo
DURIL súril, pobádal
DURIŤ súriť, pobádať
ESTÓNSKO pobaltský štát
HOT pobádanie koňa, zvolanie na kone, aby išli do prava
HOTA citoslovce pobádania koní
HOTA pobádanie koní
IGNI ET FERRO ohňom a železom, heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu Poľska a Pobaltia
IGNIETFERRO ohňom a železom heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu poľska a pobaltia