Výsledky vyhľadávania pre pobehaj ( expr.)

LINTITAJ lapaj, pobehaj, nezbedník (expr.)
VETROPLACH pobehaj (expr.)