Výsledky vyhľadávania pre pocho

ABSTRÚZNY nepochopiteľný, nejasný, ťažko zrozumiteľný
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
AHA citosl. pochopenia
AHA citoslovce pochopenia, citoslovce porozumenia, slovko porozumenia, citoslovce dôvtipu
ALEXIA chorobná neschopnosť čítať, neschopnosť pochopiť čítaný text
ALLA MARCIA v hudbe pochodovo, v pochodovom rytme (hud.)
ALLAMARCIA v hudbe: pochodovo
ANABÁZA dlhý pochod vojska, namáhavý návrat vojska, návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov
APREHENZIA vnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci, okamih postrehnutia, podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť, uchopenie sa držby veci
AUTOANALÝZA úsilie jednotlivca pochopiť seba samého
AZIMUT uhol smeru pochodu
BIOELEKTRINA elektrická energia vznikajúca pri životných pochodoch
BIOELEKTRINA elektrická energia vznikajúca pri životných pochodoch, napr. v nervoch a svaloch
CATCH pochopiť, po anglicky
CINTORÍN miesto na pochovávanie mŕtvych
DEFILÉ slávnostný prehliadkový pochod, prehliadka vojska
FAKĽA pochodeň
FASSEN pochopiť, po nemecky
FATHOM pochopiť, po anglicky
FIGURED pochopil, po anglicky
GRASP pochopenie, po anglicky
GRASP pochopiť, po anglicky
GRIP pochopenie, po anglicky
HROB jama na pochovanie mŕtveho
HROB miesto na pochovanie