Výsledky vyhľadávania pre pochybne

BEZPOCHYBY nepochybne, zaiste, dozaista
EVIDENTNE nepochybne, nesporne
ISTE isto, nepochybne, zaručene
ISTO iste, nepochybne, zaručene, určite
KRITIKA odborné posúdenie, spochybnenie, vytknutie nedostatkov
NEISTO sporne, pochybne
NESPORNE nepochybne, iste, isto(tne)
ZAISTE iste, istotne, určite, nepochybne