Výsledky vyhľadávania pre pochybovačnosť, nedôvera

SKEPSA pochybovanie, pochybovačnosť, nedôvera v schopnosť poznania (kniž.)