Výsledky vyhľadávania pre pochybovanie

SKEPSA pochybovanie, pochybovačnosť, nedôvera v schopnosť poznania (kniž.)
SKEPTICIZMUS pochybovanie, nedôverčivosť, skepsa, názor spochybňujúci možnosť pravdivého poznania, známy aj ako pyrrhonizmus