Výsledky vyhľadávania pre pocitate

KAPRICIÓZNY vrtošivý, náladový, rozmarný, nevypočítateľný
KONVERTIBILITA zmeniteľnosť, prepočítateľnosť, najmä jednej meny za inú
SČÍTATE zrátate, spočítate