Výsledky vyhľadávania pre pocta cest

HOLD okázalá verejná pocta, prejav úcty, pocty, česť
HONOR česť, úcta, váženosť, pocta
VYZNAMENANIE česť, pocta