Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre podľa nás

ANŠLUS násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia, podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss
CIF z anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinár. kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
DANAJSKÝ DAR skazonosný dar neprinášajúci úžitok, podľa dreveného koňa, ktorého Danajci – Grékovia darovali Trójanom, ale predtým do neho ukryli vojakov
E CANTU DINOSCITUR AVIS podľa spevu poznáš vtáka
CHRONOLOGICKÝ časovo následný, zoradený podľa časového priebehu
KOORDINÁCIA uvedenie do súladu, spolupráca jednotlivých zložiek niečoho, zoradenie, nastavenie podľa určitého pravidla
NAPIZMUS teória, podľa ktorej pásmové pohoria vznikli nasúvaním príkrovov
RAD sled, skutočnosť, že niečo/niekto nasleduje podľa času, príčiny, hodnoty a pod.