Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre podň

AALEN spodný stupeň strednej jury
ABRAMOVIČ ruský podnikateľ (Roman, *1966)
ADAPTOMETRIA merania vnímania zrakových svetelných podnetov
ADAPTOMETRIA meranie vnímania zrakových svetelných podnetov
ADAST strojársky podnik v Adamove
AEROLÍNIE podniky zabezpečujúce leteckú prepravu osôb a tovaru, letecké spoločnosti
AFILÁCIA samostatný, ale pritom podriadený podnik či iný subjekt
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
AGROKOMBINÁT združený poľnohospodársky podnik, združenie viacerých poľnohospodárskych výrobných odvetví