Výsledky vyhľadávania pre pod vok

AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
ARCHEOLÓGIA časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.
BOHEMIZMUS jazykový prvok prevzatý z češtiny alebo vytvorený pod jej vplyvom
BOHEMIZMUS jazykový prvok prevzatý z češtiny, jazykový prvok vytvorený pod vplyvom češtiny
DERIVÁTOR počítačový prvok ktorý derivuje vstupnú premennú podľa inej premennej
FRIČ český advokát, podnikateľ a politik (Josef František, 1804-1876)
GALICIZMUS jazykový prvok prebratý do niektorého jazyka z francúzštiny alebo podľa tohto jazyka v ňom vytvorený
INICIÁTOR podnecovateľ, provokatér
KAPUCINÁDA plané mentorovanie (podľa kapucínskeho mravokárneho kázania)