Výsledky vyhľadávania pre podnik

ABRAMOVIČ ruský podnikateľ (Roman, *1966)
ADAST strojársky podnik v Adamove
AEROLÍNIE podniky leteckej dopravy
AEROLÍNIE podniky zabezpečujúce leteckú prepravu osôb a tovaru, letecké spoločnosti
AFILÁCIA samostatný, ale pritom podriadený podnik či iný subjekt
AGROKOMBINÁT združený poľnohospodársky podnik, združenie viacerých poľnohospodárskych výrobných odvetví
AGROMAT podnik vo Zvolene
AGRONÓM vedúci rastlinnej výroby v poľnohospodárskom podniku
AGROPODNIK poľnohospodársky podnik
AGROSTAV poľnohospodársky stavebný podnik