Výsledky vyhľadávania pre podnik b

AEROLÍNIE podniky zabezpečujúce leteckú prepravu osôb a tovaru, letecké spoločnosti
AFILÁCIA samostatný, ale pritom podriadený podnik či iný subjekt
AGROKOMBINÁT združený poľnohospodársky podnik, združenie viacerých poľnohospodárskych výrobných odvetví
AGRONÓM vedúci rastlinnej výroby v poľnohospodárskom podniku
AGROSTAV poľnohospodársky stavebný podnik
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
ALIMA podnik v Brne
APOLLO bývalý podnik v Bratislave, predchodca dnešného Slovnaftu
ARTIA bývalý podnik zahraničného obchodu
ARTIA podnik zahraničného obchodu