Výsledky vyhľadávania pre podnik v kladne

INVESTÍCIA náklady na zaobstaranie, vybudovanie či opravu niečoho, kapitál vložený do firmy, stále aktíva podniku, napr. pozemky, stroje, budovy, novo zaobstarané základné prostriedky podniku
KABLO podnik v Kladne
SONP býv. podnik v Kladne