Výsledky vyhľadávania pre podradovacia spojka

ABY podraďovacia spojka
AK podraďovacia spojka
AKO podraďovacia spojka
AKŽE podraďovacia spojka, ak
podraďovacia spojka, kým, ak by
ČI podraďovacia spojka (ale, alebo)
LEBO podraďovacia spojka, pretože, keďže
POKÝM podraďovacia spojka
TAKŽE a tak, podraďovacia spojka
TÝM podraďovacia spojka