Výsledky vyhľadávania pre podstata

AGENS činiteľ, hnacia sila, pôvodca, pôsobiaca podstata, hybná sila
BÁZA podklad, podstata, východisko
EIDOS vzor, podstata, idea (filoz.)
ENS entita, bytie, podstata, bytosť, súcno (filoz., po latinsky)
ENS podstata, bytie (filoz.)
ENTITA podstata vecí, súcnosť (filoz.)
ENTITA podstata, to čo je, niečo jestvujúce, hoci aj abstraktné, vo fyzike jadro, atóm, objekt, o ktorom je v databáze uložená informácia
FUNDAMENT základ podstata
FYLOTAXA telesná podstata, telesný stav
GRUNT podstata, jadro, základ, príčina, dôvod, základy stavby, sedliacky statok, pôda, farebný základ, podklad obrazu