Výsledky vyhľadávania pre podstata veci

ENTITA podstata vecí, súcnosť (filoz.)
KVINTESENCIA najjemnejší výťažok, podstata, jadro veci
MERITO podstata veci
MERITUM podstata, vlastný obsah veci, jadro veci