Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre podstatné meno

ABSTRAKTUM abstraktné podstatné meno, abstraktný pojem
ABSTRAKTUM abstraktné podstatné meno, slovo označujúce abstraktnú skutočnosť (jaz.)
APELATÍVUM všeobecné meno - podstatné
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
AUGMENTATÍVUM zveličené prídavné alebo podstatné meno
EPIKOINON spoločné podstatné meno (lingv.)
KOLEKTÍVUM hromadné podstatné meno
KONKRÉTUM skutočná, zmyslami vnímateľná skutočnosť, podstatné meno pomenovávajúce bytosti a veci
PLURALE TANTUM pomnožné podstatné meno
PLURALETANTUM pomnožné podstatné meno