Výsledky vyhľadávania pre podvyziva

HYPOTROFIA podvýživa, obmedzenie rastu tkaniva alebo orgánu
MALNUTRÍCIA zlá výživa podvýživa