Výsledky vyhľadávania pre podzemne chodby

KATAKOMBY podzemné pohrebisko s výklenkami pre rakvy, neskôr bohoslužobné zhromaždište prvých kresťanov, podzemné chodby
KAZEMATY podzemné chodby v hradbách
SIFÓN sódová voda v špeciálne uzavretých fľašiach, uzáver záchodového potrubia, prirodzená podzemná nádrž s výtokom pod hladinou, prudké zúženie podzemnej krasovej chodby, ktorej strop sa vnára do kvapalnej alebo pevnej výplne jaskyne
TUNELY podzemné chodby