Výsledky vyhľadávania pre pohl styk

INCEST krvismilstvo, pohlavný styk medzi príbuznými, kríženie
KOHABITÁCIA pohlavný styk, súlož
LÍHAŤ pohlavne sa stýkať (hovor.)
ORGAZMUS vrchol vzrušenia pri pohlavnom styku, vyvrcholenie
PAREÚNIA pohlavný styk
POLYGAMIA pohlavný styk niekoľkých samíc a samcov, výskyt jednopohlavných a obojpohlavných samičích a samčích kvetov na tej istej rastline
POTENCIA moc, výkonnosť, sila, schopnosť, schopnosť plodenia alebo pohlavného styku, matematická mocnina
POTENTNÝ schopný, výkonný, schopný pohlavného styku a oplodnenia
SEX ľudské aktivity súvisiace s pohlavným stykom
SEX pohlavný styk