Výsledky vyhľadávania pre pohlad ,

AKTÍVUM činný rod slovesný, majetok, pohľadávky
BLICKE pohľady, po nemecky
CARD pohľadnica, po anglicky
CARESS pohladenie, po anglicky
CARESS pohladiť, po anglicky
CEDENT postupiteľ, kto postupuje niekomu nejaké právo, napr. pohľadávku
CESIA postúpenie nejakého práva, územia, pohľadávky
CESIONÁR osoba, ktorá prevzala pohľadávku
DEBLOKÁCIA uvoľnenie, odstránenie prekážok, uvoľnenie pohľadávok najmä v cudzom štáte, nahrádzanie blokových tlačiarenských typov, ukončenie blokády, obliehania
DEPRESIA stlačenie, priehlbina, ochabnutosť, znížená aktivita, pohľad dole (med.)