Výsledky vyhľadávania pre pohlad z

ADJUDIKÁCIA priznanie určitej veci alebo pohľadávky
CESIA postúpenie nejakého práva, územia, pohľadávky
CESIONÁR osoba, ktorá prevzala pohľadávku
DE VISU na pohľad podľa názoru
DEBLOKÁCIA uvoľnenie, odstránenie prekážok, uvoľnenie pohľadávok najmä v cudzom štáte, nahrádzanie blokových tlačiarenských typov, ukončenie blokády, obliehania
DEPRESIA stlačenie, priehlbina, ochabnutosť, znížená aktivita, pohľad dole (med.)
DEVISU na pohľad, podľa názoru
FAKTORING odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho ešte pred lehotou splatnosti v záujme získania finančnej hotovosti a zaistenia cash-flow
KOMPENÁCIA vzájomné vyrovnanie, poskytnutie náhrady, vzájomné vyúčtovanie pohľadávok a záväzkov
KOMPENZÁCIA vzájomné vyrovnanie, poskytnutie náhrady, vzájomné vyúčtovanie pohľadávok a záväzkov