Výsledky vyhľadávania pre pohonna zme

BENZÍN kvapalná zmes uhľovodíkov vyrábaná z ropy a používaná ako palivo, pohonná zmes
BENZÍN pohonná zmes
ETOL pohonná zmes pre výbušné motory, letecké palivo
KOGAZÍN zmes alifatických uhľovodíkov, pohonná látka naftových motorov a chemická priemyselná surovina