Výsledky vyhľadávania pre pohruž

PONORIŤ pohrúžiť
VNOR pohrúž
VNORIA pohrúžia
ZAŽRATÁ pohrúžená (hovor.)