Výsledky vyhľadávania pre pohyb n lane

GALVANOTAXIA orientačné pohyby nižších rastlín vyvolané elektrickým prúdom
SEIZMONASTIA pohyby orgánov rastlín vyvolané dotykom alebo otrasmi
ŠPLH pohyb na lane
TERMONASTIA rastové pohyby rastlinných orgánov vyvolané zmenou tepelných podmienok prostredia