Výsledky vyhľadávania pre pohybuje sa

DEFERENT hlavná kruhová dráha v geocentrickej sústave, po ktorej sa pohybuje stred epicyklu
IDEME pohybujeme sa
KRÚŽI pohybuje sa v kruhu
LETÍ pohybuje sa vo vzduchu
NELIETA nepohybuje sa vo vzduchu
PERPETUUM MOBILE fiktívny stroj, ktorý sa pohybuje nepretržite svojou vlastnou silou, bez prísunu energie, večný samohyb, rýchla hudobná skladba v neustálom pohybe drobných tónov
PLÁVA pohybuje sa po vode, hýbe sa vo vode
TÁPE neisto sa pohybuje
TERÉN územie, pozemok, stavebná plocha, exteriér, krajina vo voľnej prírode, miesto výskytu určitého javu, miesto, po ktorom sa niekto pohybuje, pracovná oblasť