Výsledky vyhľadávania pre poisť skratka

OZP okresná zdravotná poisťovňa (skr.)
SAP Slovenská asociácia poisťovní (skr.)
SIP Slovenská investičná poisťovňa (skr.)
SP Sociálna poisťovňa (skr.)
VŠZP Všeobecná zdravotná poisťovňa (skr.)
VZP Vojenská zdravotná poisťovňa (skr.)