Výsledky vyhľadávania pre pojen duše

ÁTMAN staroindické poňatie duše túžiacej po spojení s brahmou
NERVÓZA nervová slabosť, precitlivelosť, zvýšená nervová dráždivosť, nepokoj spojený s telesnými a duševnými bolesťami ako prejav poruchy nervovej činnosti