Výsledky vyhľadávania pre pojit se

KOHERENCIA súvislosť, spojitosť, priebeh elektromagnetických dejov poľa v čase a priestore