Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre pokarhanie

AD AUDIANDUM VERBUM na vypočutie slova, pozvať niekoho „na koberec“, na pokarhanie
AD AUDIANDUM VERBUM pozvať niekoho na koberček, na pokarhanie
ADMONÍCIA pokarhanie, výčitka
KÁRANIE napomenutie, pokarhanie
KASTIGÁCIA pokarhanie, potrestanie