Výsledky vyhľadávania pre pokojný človek

AHASVER nepokojný človek (pren.)
BRBLOŠ uhundraný nespokojný človek
STOIK vyrovnaný, pokojný človek (kniž., prenes.)