Výsledky vyhľadávania pre pokrik

ALALA grécka bohyňa vojnového pokriku, dcéra Polemusa
ALALA starogrécky vojnový pokrik
ELÁ pokrik v cirkuse, cirkusový pokrik
HOSANA velebenie, chválospev, radostný pokrik (bibl.)
HOT pokrik na kone, aby išli vpravo
HURÁ bojový pokrik
OLÉ pokrik toreádora
OLÉ pokrik, zvolanie na koride
pokrik na záprah, aby zastavil
URÁ bojový pokrik