Výsledky vyhľadávania pre pokus anglicky

SEEK usilovať sa, snažiť sa, pokúšať sa, po anglicky
TEMPT pokúšať, zvádzať, po anglicky
TRY pokus, skúška, po anglicky
TRY pokúsiť sa, po anglicky