Výsledky vyhľadávania pre pokusa

APAGE SATANAS odstúp, satan (pokušiteľ), nepokúšaj (prenes.)
APAGESATANAS satan nepokúšaj
HĽADAŤ pokúšať sa nájsť
MACHO rakúsky filozof, skúma formy, v ktorých sa človek pokúša vyrovnať s faktom smrti (Thomas, *1951)
SEEK usilovať sa, snažiť sa, pokúšať sa, po anglicky
TEMPT pokúšať, zvádzať, po anglicky
ZVIESŤ nalákať navnadiť oklamať pokúšať privábiť