Výsledky vyhľadávania pre pokyn

APORT cvičebný pokyn pre psa
AUTOPILOT zariadenie riadiace lietadlo automaticky podľa pokynov zadaných posádkou
BOX mäkká teľacia alebo hovädzia koža s hladkou lícnou stranou, pästiarsky šport, pokyn rozhodcu na pokračovanie boxerského zápasu, oddelené, ohradené miesto napr. v reštaurácii alebo kaviarni, väčšie zariadenie na chladenie
BOX pokyn rozhodcu na pokračovanie boxerského zápasu
CORRIGENDA pokyn korektora na opravenie vyznačených chýb v sadzbe
DISPOZÍCIA smernica, pokyn
IMP interný metodický pokyn (skr.)
INŠTRUKCIA poučenie, návod, pokyn, predpis, príkaz, udelenie pracovných alebo iných príkazov
KYN pokyn (bás.)
MANUÁL príručka pokynov